2020

Data publikacji 07.01.2020

Programista/-ka Java

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  tworzy inteligentne systemy informatyczne, zapewnia szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdraża fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji osób na stanowisko:

Programista/-ka Java

Liczba etatów:  3

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka Java 8+;
 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem Java EE 7 (JavaServer Faces 2.2, CDI, EJB 3);
 • doświadczenie w pracy z technikami internetowymi (protokół HTTP, języki HTML, JavaScript);
 • doświadczenie w pracy z bazami danych (język SQL);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać ze zrozumieniem dokumentację techniczną;
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (lub studenci ostatniego roku studiów);
 • minimum rok pracy na analogicznym stanowisku.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • środowiska Intellij IDEA;
 • środowiska Spring Framework, Spring Boot
 • podstawowej konfiguracji serwera JBoss (WildFly);
 • bazy danych PostgreSQL;
 • technologii AJAX.

Pożądane cechy:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • aktywność.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym  się instytucie badawczym;
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w centrum Warszawy z doskonałym dojazdem (przy Metrze Racławicka);
 • Brak nadgodzin;
 • Możliwość indywidualnego dostosowania godzin pracy.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl, w tytule e-maila proszę umieścić: „MŁODSZY PROGRAMISTA/PROGRAMISTKA JAVA w LSSI”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska, w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

Data publikacji 07.01.2020
Data modyfikacji 07.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek