2020

Data publikacji 16.01.2020

Analityk/- czka

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo - rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji osoby na stanowisko:

Analityk/- czka

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba stanowisk: 1

Do zadań kandydata będzie należeć między innymi:

 • gromadzenie i zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi;
 • analiza biznesowa i systemowa produktu;
 • analiza i projektowanie logiki systemu informatycznego;
 • współpraca z projektantem UX przy projektowaniu makiety interfejsów użytkownika;
 • przygotowywanie dokumentacji analitycznej, technicznej oraz projektowej;
 • nadzór nad implementacją procesów biznesowych;
 • weryfikacja implementacji wymagań biznesowych;
 • zarządzanie zmianami i ich wdrażanie w istniejącym oprogramowaniu;
 • współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w tworzeniu analiz biznesowych i systemowych oraz projektowaniu rozwiązań informatycznych;
 • znajomość zagadnień architektury systemowej;
 • znajomość podejścia SCRUM do wytwarzania oprogramowania;
 • znajomość UML i narzędzi CASE (np. Enterprise Architect);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej;
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (lub studenci ostatniego roku studiów).

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL;
 • znajomość języka Java oraz technologii JEE;
 • znajomość architektury mikroserwisów;
 • znajomość usług sieciowych typu REST (RESTfulWebservices);
 • znajomość narzędzi do makietowania interfejsów.

Pożądane cechy:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność;
 • kreatywność;
 • aktywność.

Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w szybko rozwijającym się instytucie naukowym tworzącym innowacyjne rozwiązania dla nauki i szkolnictwa wyższego;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • doskonały dojazd (lokalizacja przy stacji metra Racławicka), bezpłatny parking;
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • dofinansowanie szkoleń i certyfikatów.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

Data publikacji 16.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska