2020

Data publikacji 16.01.2020

Analityk/- czka

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (http://opi.org.pl) jest organizacją działającą w sektorze badawczo - rozwojowym. W związku z realizacją projektu: System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on (http://polon.nauka.gov.pl) do Zespołu Wdrożeń i Utrzymania Systemów w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB (http://lis.opi.org.pl) poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk/- czka

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba stanowisk: 2

Przyszłe obowiązki:

 • analiza prawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego;
 • identyfikowanie potrzeb i wymagań dotyczących zarządzania informacją na temat polskiej nauki i szkolnictwa wyższego;
 • określanie wymagań i projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla systemów informatycznych (w szczególności dla systemu POL-on);
 • udział w spotkaniach i ustaleniach analitycznych z klientem;
 • przygotowanie dokumentacji analitycznej;
 • ścisła współpraca z zespołem programistycznym;
 • wsparcie analityczne dla testerów oraz członków zespołu help - desk.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie jako analityk biznesowy, analityk biznesowo - systemowy lub analityk/projektant;
 • znajomość metodyki UML;
 • doświadczenie w pracy z repozytoriami dokumentacji analitycznej i narzędziami modelowania i projektowania dokumentacji UML (typu Enterprise Architect);
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w projektach realizowanych za pomocą metodyk zwinnych (typu SCRUM), doświadczenie w projektach dla sektora publicznego oraz podstawowa znajomość języka zapytań SQL.

Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w szybko rozwijającym się instytucie naukowym tworzącym innowacyjne rozwiązania dla nauki i szkolnictwa wyższego;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • doskonały dojazd (lokalizacja przy stacji metra Pole Mokotowskie), bezpłatny parking;
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • dofinansowanie szkoleń i certyfikatów.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

Data publikacji 16.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska