2020

Data publikacji 29.01.2020

Programista BI

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy http://opi.org.pl jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista BI

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do Twoich podstawowych obowiązków będzie należało:

 • projektowanie, implementacja i utrzymanie procesu ETL – 70 %;
 • wizualizacja danych w narzędziu Oracle BI – 20 %;
 • pozostałe 10 % to inne zadania związane z analizą danych i raportowaniem.

Oczekujemy od Ciebie:

 • popartej doświadczeniem znajomości języka SQL oraz PL/SQL;
 • doświadczenia w pracy z bazą danych Oracle;
 • znajomość Oracle BI;  
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy z narzędziem Oracle Data Integrator lub innym podobnym;
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT;
 • programowanie w dowolnym języku skryptowym lub obiektowym (np. bash, java );
 • znajomość innych systemów bazodanowych np.MongoDB ;
 • podstawy administracji bazą danych Oracle.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy, w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem.
 • pracę w szybko rozwijającym się instytucie naukowym tworzącym innowacyjne rozwiązania dla nauki i szkolnictwa wyższego;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • dofinansowanie szkoleń i certyfikatów.

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów, u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, W tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

 

 

Data publikacji 29.01.2020
Data modyfikacji 10.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska