2020

Data publikacji 10.02.2020

Administrator DevOps

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo - rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Administrator DevOps

Wymiar etatu: 1

W ramach swojej pracy weźmiesz udział w tworzeniu i rozwijaniu Polskiej Platformy MOOC Navoica.pl, serwisu internetowego oferującego bezpłatne kursy online polskich uczelni i instytucji.

Rola i obowiązki:

 • automatyzacja działań administracyjnych;
 • monitorowanie aplikacji;
 • utrzymywanie ciągłości pracy systemów i aplikacji biznesowych;
 • administracja serwerami Linux (maszyny wirtualne i fizyczne);
 • zarządzanie zmianami w środowisku produkcyjnym, testowym i developerskim;
 • tworzenie dokumentacji technicznej;
 • w przyszłości również udział w budowaniu i implementacji strategii Continuous Integration, Continuous Delivery oraz Continuous Deployment dla aplikacji.

Umiejętności i kwalifikacje:

 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w podobnej roli;
 • dobra znajomość narzędzia do wersjonowania kodu GIT;
 • dobra znajomość zagadnień konteneryzacji (Docker);
 • dobra znajomość systemów Linux;
 • umiejętność programowania w językach skryptowych (bash i python);
 • praktyczna znajomość narzędzi do procesu CI/CD;
 • dobra znajomość zagadnień konteneryzacji (Docker) oraz orkiestracji kontenerów (Kubernetes);
 • minimum dobra znajomość narzędzi do automatyzacji (ansible);
 • znajomość  zagadnień bezpieczeństwa systemów i usług;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • zainteresowanie e-learningiem / MOOC, doświadczenie w pracy z platformami e-learning, znajomość systemu Open edX.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach;
 • możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych i rozwoju kariery naukowej;
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • miłą atmosferę  w pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w centrum Warszawy z doskonałym dojazdem.

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

Data publikacji 10.02.2020
Data modyfikacji 10.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska