2020

Data publikacji 11.02.2020

Młodszy specjalista ds. kadr

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (http://opi.org.pl) jest instytucją, która gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Młodszy specjalista ds. kadr

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba etatów: 1

Czas obowiązywania umowy – 1 rok

Przyszłe obowiązki:

 • Prowadzenie administracji kadrowej zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucie i wymogami prawa pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych i zwolnień lekarskich oraz szkoleń.
 • Załatwianie niezbędnych formalności kadrowych związanych z zatrudnieniem.
 • Gromadzenie danych dotyczących przebiegu zatrudnienia w celu dostarczania bieżących informacji na temat zatrudnionych pracowników.
 • Przekazywanie zgłoszeń do ZUS, jak również innych dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym.
 • Tworzenie i przekazywanie raportów i statystyk na potrzeby kierownictwa oraz GUS.
 • Nadzór nad aktualnością zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz informowanie pracowników o konieczności przeprowadzenia badań, sporządzanie skierowań na badania.
 • Organizowanie szkoleń BHP.
 • Archiwizacja dokumentów kadrowych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej 2 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość przepisów kodeksu pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Bardzo dobra obsługa programów kadrowo-płacowych, w tym Symfonia oraz Płatnik.
 • Bardzo dobra znajomość MS Word i MS Excel.
 • Samodzielność w działaniu i doskonała organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym  się instytucie badawczym.
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie.
 • Miłą atmosferę w pracy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy, w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

 

Data publikacji 11.02.2020
Data modyfikacji 11.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska