2020

Data publikacji 12.02.2020

Specjalista ds. analiz statystycznych

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo - rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. analiz statystycznych

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • prawidłowe i terminowe przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce;
 • pozyskiwanie danych surowych na temat nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce z baz danych OPI PIB;
 • przekształcanie struktury danych, import i eksport danych z baz do formatów umożliwiających dalszą analizę;
 • analiza danych do postaci tabel rozkładów łącznych i porównań średnich oraz wykonywanie dodatkowych analiz statystycznych;
 • przygotowywanie wizualizacji wyników analiz statystycznych, w tym wykresów na potrzeby opracowań realizowanych w ramach Instytutu;
 • przygotowywanie opracowań, raportów i publikacji z przeprowadzonych badań i analiz;
 • zaangażowanie w prace związane z realizacją badań ilościowych, np. tworzenie kwestionariuszy, ofert i zapytań ofertowych, wniosków o dofinansowanie, opisów metodologii, podsumowań wyników analiz, uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu itp.;
 • współpraca naukowa w zespole badawczym.

Wykształcenie:

 • pożądane wykształcenie wyższe;
 • preferowane kierunki z dziedziny nauk ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka) lub społecznych (socjologia, psychologia, ekonomia);
 • mile widziane ukończone kursy z zakresu umiejętności posługiwania się oprogramowaniem statystycznym na poziomie zaawansowanym (w szczególności język programowania R).

Wymagania:

 • wymagana zaawansowana znajomość języka programowania i analiz statystycznych R, w szczególności znajomość pakietów z rodziny tidyverse (wymagana znajomość pakietu dplyr, ggplot2);
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności umiejętność tworzenia wykresów;
 • biegłość w statystycznej analizie danych ilościowych:
  • znajomość wielowymiarowych metod analizy danych (analiza czynnikowa, analiza regresji, analiza skupień itp.);
  • znajomość metod opisu zależności między zmiennymi (analiza korelacji, analiza wariancji, itp.);
  • umiejętność generowania raportów tabelarycznych, zawierających tabele warunkowych rozkładów częstości, porównania średnich w podgrupach itp.;
 •  zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • pożądana znajomość systemu kontroli wersji Git;
 • pożądana zaawansowana znajomość języka SQL;
 • pożądana znajomość systemów Linux;
 • pożądana umiejętność przygotowywania ofert.

Pożądane cechy:

 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • skrupulatność i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole badawczym;
 • entuzjazm i motywacja do pracy.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach;
 • możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych i rozwoju kariery naukowej;
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • miłą atmosferę w pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w centrum Warszawy z doskonałym dojazdem (przy Metrze Racławicka).

 

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.
Data publikacji 12.02.2020
Data modyfikacji 12.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska