2020

Data publikacji 12.02.2020

Specjalista ds. projektów i procesów

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest instytucją, który gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes. Obecnie poszukujemy do Działu Wsparcia Projektów i Procesów osoby na stanowisko:

Specjalista ds. projektów i procesów

Obowiązki:

 • ścisła współpraca z kierownikami projektów i właścicielami procesów;
 • analizowanie, monitorowanie oraz raportowanie stanu portfela projektów do Dyrekcji OPI PIB;
 • wytwarzanie oraz wdrażanie metodyki zarządzania projektami;
 • monitorowanie postępu realizacji projektów i ryzyk projektowych;
 • organizacja prac nad procesami przy zaangażowaniu klienta wewnętrznego oraz wspieranie właścicieli procesów w definiowaniu i projektowaniu usprawnień organizacyjnych;
 • standaryzowanie i ujednolicanie procesów i procedur w OPI PIB, w tym identyfikacja obszarów do usprawnień procesowych;
 • prowadzenie repozytorium map i opisów procesów OPI PIB.

Wymagania:

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, potwierdzona certyfikatami np. PMI (PMP), IMPA, ILM, P3O, Prince2, APMG, P3M3 lub inne;
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z zarządzaniem;
 • doświadczenie zawodowe - min. 3 lata;
 • bardzo dobra znajomość MS Office;
 • umiejętność analizowania dokumentacji projektowej, tworzenia harmonogramów projektowych oraz planowania zasobów;
 • zorientowanie na usprawnianie procesów i procedur;
 • doskonałe umiejętności interpersonalne, umiejętność budowania i utrzymywania relacji;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym  się instytucie badawczym;
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • miłą atmosferę w pracy;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy, w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy  Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

 

 

Data publikacji 12.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska