2020

Data publikacji 28.02.2020

Specjalista ds. płac

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym zapewniającym szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach oraz prowadzi i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. płac

Miejsce pracy: Warszawa

Etat : 1

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń;
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Przekazywanie wynagrodzeń na rachunek bankowy pracowników;
 • Naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowanie dokumentacji w sprawach emerytalno - rentowych w celu przekazania do ZUS;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych;
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • Przygotowywanie danych do raportów i analiz na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - ekonomiczne lub pokrewne lub średnie specjalistyczne (kierunek: rachunkowość);
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie naliczania i rozliczania wynagrodzeń w dużych firmach;
 • Mile widziane doświadczenie w firmie wdrażającej lub realizującej projekty współfinansowane ze środków UE;
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Praktyczna znajomość programu Płatnik;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na programie Sage Kadry i Płace;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Samodzielność, rzetelność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.    

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 

Data publikacji 28.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska