2020

Data publikacji 10.03.2020

Programista testów automatycznych

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym, który tworzy inteligentne systemy informatyczne oraz zapewnia szybki dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. W związku z dynamicznym rozwojem, OPI PIB poszukuje pracownika do Laboratorium Systemów Biznesowych na stanowisko:

Programista testów automatycznych

Liczba etatów: 1

Wymagania:

 • Doświadczenie przy automatyzacji testów aplikacji webowych w Selenium WebDriver;
 • Znajomość języka oprogramowania na poziomie umożliwiającym tworzenie skryptów automatycznych – Java lub Python;
 • Znajomość składni języka SQL i tematyki bazodanowej, a także zagadnień z tematów HTML, XML, XPATH;
 • Dbałość o wysoką jakość tworzonych rozwiązań;
 • Znajomości metodologii testowania oprogramowania;
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • Umiejętność stosowania najlepszych praktyk automatyzacji testów (optymalizacja liczby przypadków testowych, dbałość o jakość kodu);
 • Wiedza dotycząca architektury aplikacji web​owych;
 • Doświadczenie z narzędziami wspomagania testowania SoupUI, Postman, Gatling, Jmeter, Swagger, Mockito, Just;
 • Znajomość narzędzi i zagadnień wspomagających proces wytwórczy oprogramowania: Jira, Confluence, Zephyre, Git, Maven, Jenkins, InteliJ, Continuous Integration/Delivery/Deployment;
 • certyfikat ISTQB.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach, w dynamicznie rozwijającym się instytucie;
 • Możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe);
 • Miłą atmosferę w pracy;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Doskonały dojazd (metro Pole Mokotowskie);
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, karty MultiSport oraz ubezpieczenia na życie.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B ,wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  c) po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód, Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10.  Informujemy, że nie będą Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby instytutu.
Data publikacji 10.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska