2020

Data publikacji 02.04.2020

Administrator systemów serwerowych

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo - rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Administrator systemów serwerowych

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:                                                                                                                

 • utrzymanie infrastruktury serwerowej (macierze, serwery Rack, serwery blade),
 • utrzymanie serwerów webowych,
 • utrzymanie serwerów mailowych,
 • automatyzacja działań administracyjnych,
 • monitorowanie aplikacji,
 • utrzymywanie ciągłości pracy systemów i aplikacji biznesowych,
 • administracja serwerami Linux (maszyny wirtualne i fizyczne),
 • administracja środowiskami do wirtualizacji tj, Vmware, Openstack,
 • backup środowisk,
 • zarządzanie zmianami w środowisku produkcyjnym, testowym i developerskim,
 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • zapewnienie wysokiej dostępności (HA) oraz skalowalności wszystkich komponentów aplikacji,
 • tworzenie dokumentacji technicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie/wyższe o kierunku informatycznym, min. 3 lata doświadczenia zawodowego jako administrator,
 • dobrej znajomości budowy i administracji macierzy, serwerów Rack, serwerów blade,
 • dobra znajomość środowisk Vmware, OpenStacj,
 • dobra znajomość narzędzia do wersjonowania kodu GI,
 • dobra znajomość zagadnień związanych serwerami pocztowymi,
 • dobra znajomość systemów Linux (RedHat/Centos, Debian),
 • dobra znajomość baz danych tj. PostgreSQL, MySQL, Mongo,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych (bash i python),
 • praktyczna znajomość narzędzi do procesu CI/CD,
 • dobra znajomość zagadnień konteneryzacji (Docker) oraz orkiestracji kontenerów (Kubernetes),
 • minimum znajomość narzędzi do automatyzacji,
 • znajomość  zagadnień bezpieczeństwa systemów i usług,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
 • znajomości serwerów aplikacyjnych w zakresie deploymentu aplikacji oraz konfiguracji, np. JBoss, Tomcat,
 • umiejętność administrowania repozytoriami kodu i narzędziami zarządzania pracą zespołu programistów i projektantów (Git, LDAP, Jenkins, Nexus, Jira i inne),

Pożądane cechy:

 • skrupulatność i samodzielność w działaniu,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – doskonały dojazd (metro),
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, kart MultiSport,
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
 • dobrą atmosferę w pracy.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.
Data publikacji 02.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska