2020

Data publikacji 02.04.2020

Administrator infrastruktury sieciowej

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

 

Administrator infrastruktury sieciowej

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:                                                                                                                

 • rozwój I utrzymanie sieci LAN, WAN, SAN, WiFi,
 • administracja urządzeniami sieciowymi,
 • rozwiązywanie problemów związanych z diagnostyką dot. Wydajności oraz analizy ruchu sieciowego
 • współpraca w utrzymaniu infrastruktury IT,
 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • współpraca z dostawcami łącz Internetowych,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi,
 • monitorowanie bezpieczeństwa sieci,
 • wykrywanie incydentów oraz anomalii,
 • zabezpieczenie styku do Internetu;
 • analizowanie zdarzeń z systemów monitoringu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie/ wyższe o kierunku informatycznym, min. 3 lata doświadczenia w administracji infrastrukturą informatyczną, w tym sieciami LAN, WAN, SAN, WiFi,
 • biegła znajomość sieci szkieletowych LAN/WAN,
 • znajomość zagadnień DNS, VPN, VLAN, NetFlow, VRRP, HSRP, HA, VRF
 • znajomość analizatorów ruchu sieciowego,
 • bardzo dobra znajomość środowisk iOS, Ciso-XE, JunOS, FTOS, Comware 5, Comware 7, Huawei, Provision,
 • biegła środowisk sieciowych opartych o urządzenia HP, HPE, Juniper, Dell, Brocade,
 • bardzo dobra znajomość środowisk SAN, FC opartych o zarządzanie przez Secure Shell,
 • bardzo dobra znajomość protokołów routingu dynamicznego oraz statycznego w sieciach rozproszonych,
 • Podstawowa znajomość systemów kontroli dostępu opartych o rozwiązania firmy Roger,
 • znajomość systemów firewall next generation tj. UTM,
 • znajomość systemów IDS/IPS,
 • znajomość narzędzi do monitorowania sieci, wykrywania incydentów takich jak Zabbix, Cacti, Nagios.

Pożądane cechy:

 • skrupulatność i samodzielność w działaniu,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach.
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – doskonały dojazd (metro),
 • możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym, kart MultiSport,
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia,
 • dobrą atmosferę pracy.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

 

Data publikacji 02.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska