2020

Data publikacji 06.05.2020

Tester/Testerka Oprogramowania

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym zapewniającym szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, oraz prowadzi i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych osoby na stanowisko:

Tester/Testerka Oprogramowania

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wymagania:

 • doświadczenie przy testowaniu aplikacji webowych w zakresie testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych;
 • znajomość pojęć z zakresu procesu testowania;
 • umiejętność tworzenia scenariuszy i przypadków testowych na podstawie dokumentacji analitycznej lub specyfikacji wymagań;
 • skrupulatne raportowanie błędów oraz obsługa zgłoszeń;
 • znajomość narzędzi, technologii i metodyk wspomagających testowanie, zaangażowanie w rozwój własnych kompetencji;
 • znajomość składni języka SQL i tematyki bazodanowej;
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • Certyfikat  ISTQB;
 • znajomość narzędzi wspomagających proces wytwórczy oprogramowania: TestLink, Jira, Redmine, Git, Jenkins;
 • znajomość narzędzi deweloperskich przeglądarki;
 • znajomość narzędzi do tworzenia testów automatycznych np. Selenium;
 • podstawowa znajomość języków oprogramowania np. Java, Python.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się Instytucie;
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe);
 • miłą atmosferę pracy;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • doskonały dojazd (metro Pola Mokotowskie), własny parking;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, MultiSportu , ubezpieczenia grupowego.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.

 

Data publikacji 06.05.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej