2020

Data publikacji 06.08.2020

Programista interfejsu użytkownika

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym zapewniającym szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, tworzy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach, oraz prowadzi i realizuje projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W związku z dynamicznym rozwojem, OPI poszukuje do  do Zespołu Projektowania i Wdrażania Aplikacji osoby na stanowisko:

Programista interfejsu użytkownika

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Do zadań kandydata będzie należeć:

 • Tworzenie, utrzymanie i rozwój aplikacji internetowych w wielu różnorodnych projektach;
 • Ścisła współpraca z działem projektantów UX, grafików oraz programistami backend-owymi i administratorami;
 • Programowanie interfejsu użytkownika na podstawie wymagań analitycznych i prototypów funkcjonalnych.
 • Tworzenie nowych, rozwijanie i utrzymywanie obecnych projektów.

Wymagania:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość JavaScript, TypeScript;
 • Podstawowe rozeznanie w Jquery;
 • Doświadczenie w pracy z Angular, Node.js, Webpack, npm;
 • Doskonała znajomość HTML5 i CSS3;
 • Doświadczenie pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy z repozytorium Git (GitLab / BitBucket);
 • Zaangażowanie w procesie optymalizacji kodu;
 • Dokładność i zamiłowanie do szczegółów.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • Umiejętność testowania kodu JavaScript;
 • Znajomość architektury REST i formatów JSON i XML;
 • Praca z frameworkami CSS typu Bootstrap, Bulma lub podobne;
 • Znajomość Ember.js, React;
 • Umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych w oparciu o Apache Cordova dla Androida i IOS;
 • Podstawy znajomości technologii typu Java, JSF.

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się Instytucie;
 • Możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe);
 • Miłą atmosferę pracy;
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Doskonały dojazd (metro Pola Mokotowskie),własny parking;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, MultiSportu , ubezpieczenia grupowego.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 06.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej