2020

Data publikacji 19.08.2020

Programista / Programistka Java w Laboratorium Systemów Biznesowych

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym zapewniającym szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej, a także wdrażającym fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do Laboratorium Systemów Biznesowych osoby na stanowisko:

 

Programista / Programistka Java

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka Java 8+;
 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem Java EE 7 (JavaServer Faces 2.2, CDI, EJB 3);
 • doświadczenie w pracy z technikami internetowymi (protokół HTTP, języki HTML, JavaScript);
 • doświadczenie w pracy z bazami danych (język SQL);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać ze zrozumieniem dokumentację techniczną;
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • minimum 2 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • środowiska Intellij IDEA;
 • środowiska Spring Framework i/lub Struts;
 • podstawowej konfiguracji serwera JBoss (WildFly);
 • bazy danych Oracle;
 • technologii AJAX.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym się instytucie;
 • możliwości pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, konferencje, warsztaty naukowe);
 • miłą atmosferę w pracy;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • doskonały dojazd (metro Pole Mokotowskie);
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, MultiSportu oraz ubezpieczenia na życie.

 

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl.

 

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 19.08.2020
Data modyfikacji 11.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska