2020

Data publikacji 20.08.2020

Starszy analityk/Projektant

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej wiedzy o nauce polskiej, a także wdrażającą fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Laboratorium Systemów Biznesowych osoby na stanowisko:

 

STARSZY ANALITYK/PROJEKTANT

STARSZA ANALITYCZKA/PROJEKTANTKA

 

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • kontakty z klientami biznesowymi w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań;
 • przekładanie wymagań klientów na formalne wymagania funkcjonalne;
 • współpraca z programistami i architektami systemów przy szacowaniu kosztowności projektowanych rozwiązań oraz ich implementowaniu;
 • współudział w integracji systemów OPI PIB;
 • pracę nad migracją danych z systemu ZSUN/OSF do hurtowni danych RAD-on;
 • współudział w testach wewnętrznych projektowanych rozwiązań.

Wymagania:

 • minimum 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • znajomość działania złożonych aplikacji internetowych (HTML, CSS, AJAX, XML, SQL);
 • umiejętność projektowania z wykorzystaniem Enterprise Architect lub innym, równoważnym narzędziu;
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • mile widziana znajomość BPMN oraz podstaw języka JAVA;
 • umiejętność tworzenia zapytań SQL i/lub PL/SQ;
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych w zakresie tabel, widoków, indeksów itp.

 

Mile widziane:

 • znajomość Oracle Business Intelligence;
 • doświadczenie w budowie/projektowaniu hurtowni danych;
 • znajomość architektury systematów opartymi o mikro usługi.

 

Pożądane cechy:

 • umiejętność słuchania i rozmawiania z klientami biznesowymi;
 • zdolności analityczne i syntetyczne;
 • dokładność i systematyczność;
 • kreatywność.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, przy prestiżowych projektach;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udział w szkoleniach;
 • miłą atmosferę w pracy;
 • możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy - doskonały dojazd (metro Pole Mokotowskie), własny bezpłatny parking;
 • dofinansowanie opieki zdrowotnej w prywatnym centrum medycznym oraz karty MultiSport.

 

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 

Data publikacji 20.08.2020
Data modyfikacji 20.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska