2020

Data publikacji 02.09.2020

Programistka/Programista Testów Automatycznych

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do kompleksowej wiedzy o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce, a także wdrażającą fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W związku z dynamicznym rozwojem OPI PIB poszukuje do Laboratorium Systemów Biznesowych osoby na stanowisko:

 

Programistka/Programista Testów Automatycznych

 

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za tworzenie i utrzymywanie zestawów testów automatycznych, monitorowanie uruchamianych testów automatycznych oraz analizę raportów z wyników testów dla oprogramowania w systemach realizowanych w Laboratorium.

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Doświadczenie przy automatyzacji testów aplikacji webowych w Selenium WebDriver,
 • Znajomość języka oprogramowania na poziomie umożliwiającym tworzenie skryptów automatycznych – preferowana Java,
 • Umiejętność przygotowania i konfiguracji środowiska uruchomieniowego dla testów automatycznych,
 • Znajomość składni języka SQL i tematyki bazodanowej, a także zagadnień z tematów HTML, XML, XPATH,
 • Dbałość o wysoką jakość tworzonych rozwiązań,
 • Umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu procesu testowania,
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 •   Znajomość biblioteki Serenity BDD Java lub Selenide,
 •   Umiejętność stosowania najlepszych praktyk automatyzacji testów (optymalizacja ilości przypadków testowych, dbałość o jakość kodu),
 •   Wiedza dotycząca architektury rozbudowanych rozwiązań webowych,
 •   Doświadczenie z narzędziami wspomagania testowania SoupUI, Postman, Gatling, Jmeter, Swagger, Mockito,
 •   Znajomość narzędzi wspomagających proces wytwórczy oprogramowania: Jira, Confluence, Zephyre, Git, Jenkins.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), własny bezpłatny parking,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

 

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres kariera@opi.org.pl. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 

Data publikacji 02.09.2020
Data modyfikacji 16.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska