2020

Data publikacji 30.09.2020

Młodszy specjalista/ Specjalista ds. administracji

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem do Działu Infrastruktury i Administracji (do Zespołu ds. administracji)  poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy specjalista/ Specjalista ds. administracji

Liczba etatów: 1 (Umowa na zastępstwo).

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji,
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników i wyposażenia pomieszczeń,
 • dystrybucja wyposażenia i środków trwałych,
 • kontrola obiegu dokumentów środków trwałych,
 • przygotowanie raportów z zakresu środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, sprzedaży,
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją, kasacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu posiadanego majątku,
 • uczestnictwo w inwentaryzacjach,
 • koordynacja spraw związanych z niszczeniem dokumentów,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami (m.in. BDO, sprawozdania o odpadach).
 • pomoc w obsłudze kancelaryjnej,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych (m.in. ogłoszenie, opis przedmiotu zamówienia, wartość szacunkowa, istotne postanowienia umowy, wniosek),
 • pomoc przy realizacji zamówień publicznych,
 • pomoc przy realizacji bieżącej obsługi nieruchomości, współpraca z Wykonawcami usług/dostaw/robót oraz Najemcami i Wynajmującymi podczas wykonywania umowy,
 • pomoc przy obsłudze wynajmowanych biur/ nieruchomości,
 • pomoc w zapewnieniu wyposażenia stanowisk pracy zgodnie z wymogami BHP,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki z zakresu rachunkowości i finansów, administracji, ekonomii,),
 • preferowane minimum roczne doświadczenie w księgowości w obszarze środków trwałych,
 • preferowane doświadczenie i wiedza z programu Sage Symfonia środki trwałe,
 • znajomość  zasad ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, samodzielność, sumienność i skrupulatność,
 • dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • dobra znajomości obsługi komputera, szczególnie z zakresu pakietu MS Office,.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 30.09.2020
Data modyfikacji 30.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Komunikacji Społecznej