2020

Data publikacji 20.10.2020

Analityk/ Projektant

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk/ Projektant

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • kontakty z interesariuszami projektu w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań;
 • przekładanie wymagań interesariuszy na formalne wymagania funkcjonalne;
 • analiza aktów prawnych w celu tworzenia reguł biznesowych;
 • współpraca z programistami przy szacowaniu kosztowności projektowanych rozwiązań oraz ich implementowaniu;
 • współpraca z testerami w celu wsparcia jakości rozwiązań;
 • tworzenie storn pomocy systemu i współpraca z działem wsparcia użytkownika.

Oczekujemy:

 • minimum rok doświadczenia w analizie wymagań biznesowych oraz projektowaniu rozwiązań informatycznych,
 • umiejętności tworzenia dokumentów opisujących wymagania biznesowe i systemowe,
 • znajomości metodologii SCRUM i jej narzędzi, w szczególności User Story;
 • umiejętności tworzenia zapytań SQL;
 • znajomości notacji UML i relacyjnych baz danych;
 • znajomości metodologii rozwoju oprogramowania i wszystkich aspektów cyklu życia oprogramowania w systemie zwinnym;
 • wysokiej komunikatywności oraz umiejętności szybkiego nawiązywania dobrego kontaktu z klientem;
 • umiejętności analitycznego i logicznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Mile widziane:

 • podstawowa przekrojowa wiedza na temat technologii informatycznych;
 • podstawowa wiedza o nierelacyjnych bazach danych.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 20.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Komunikacji Społecznej