2020

Data publikacji 10.11.2020

Główny specjalista ds. informacji i promocji

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Działu Komunikacji Społecznej poszukujemy osoby na stanowisko:

Główny specjalista ds. informacji i promocji

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i redagowanie tekstów informacyjnych, artykułów, informacji prasowych, treści do ulotek i plakatów (copywriting),;
 • Tworzenie ankiet, prezentacji i raportów;
 • Bieżąca obsługa strony www Instytutu oraz mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIN, Instagram);
 • Organizacja konferencji, szkoleń i innych wydarzeń;
 • Współpraca z agencjami zewnętrznymi i dostawcami, w tym prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z obsługą usług i dostaw realizowanych przez Dział  Komunikacji Społecznej;
 • Samodzielne prowadzenie projektów związanych z komunikacją wewnątrz organizacji.

Oczekujemy:               

 • Wykształcenia wyższego (preferowane humanistyczne, z zakresu nauk społecznych, zarządzania, marketingu lub studia podyplomowe z zakresu public relations i/lub marketingu);
 • Umiejętności kompleksowej organizacji wydarzeń: planowanie, budżetowanie, realizacja, ewaluacja;
 • Co najmniej 7-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze public relations i/lub promocji, marketingu (organizacja wydarzeń, przygotowywanie materiałów informacyjnych);
 • Biegłej umiejętności obsługi komputera (w tym przygotowywanie raportów, prezentacji, sprawozdań);
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Znajomość sektora badawczo-rozwojowego oraz szkolnictwa wyższego/doświadczenie w pracy w jednostce naukowej/szkole wyższej;
 • Znajomość zasad wdrażania funduszy strukturalnych oraz prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość sektora nowych technologii;
 • Umiejętność obsługi CMS/Wordpress, Google Analitics i narzędzi internetowych.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
Data publikacji 10.11.2020
Data modyfikacji 10.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Komunikacji Społecznej