OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierownik Działu Bezpieczeństwa

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Bezpieczeństwa

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie Działem Bezpieczeństwa w Pionie bezpieczeństwa OPI PIB,
 • Opracowywanie i wdrażanie standardów oraz procedur bezpieczeństwa wytarzania oprogramowania i świadczenia e-usług oraz wewnętrznego obiegu informacji,
 • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie opracowywania, wdrożenia i monitorowania procedur ochrony danych i bezpieczeństwa informacji,
 • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji w obszarze teleinformatycznym,
 • Analiza i monitorowanie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • Obsługa incydentów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i monitorowanie działań naprawczych,
 • Realizacja procesu analizy ryzyka w obszarze teleinformatycznym (identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa systemów i usług IT),
 • Zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych,
 • Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego,
 • Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego pracy w obszarze bezpieczeństwa IT i minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem bezpieczeństwa IT,
 • Znajomości technik i narzędzi do wykrywania zagrożeń i podatności systemów teleinformatycznych,
 • Znajomości obowiązujących przepisów prawa, norm, standardów i praktyk w obszarze bezpieczeństwa IT
 • Znajomości nowoczesnych procedur wytarzania i utrzymania oprogramowania oraz obiegu informacji,
 • Wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w takich obszarach jak bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo sieci komputerowych, bezpieczeństwo systemów Linux i Windows,
 • Umiejętności tworzenia polityk, procedur i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa IT,
 • Dobrych umiejętności komunikacyjnych,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2021
Data modyfikacji : 29.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry