OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Doświadczony specjalista ds. badań

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Analiz Statystycznych poszukujemy osoby na stanowisko:

Doświadczony specjalista ds. badań

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach;
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach;
 • Miłą atmosferę w pracy;
 • Możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking;
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert);
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie działalności badawczej polegającej na rozwiązywaniu problemów naukowych podejmowanych w ramach zespołu, głównie dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego, obszaru B+R i innowacyjności;
 • Zaangażowanie w prace związane z realizacją badań ilościowych i jakościowych (tworzenie kwestionariuszy, ofert i zapytań ofertowych, wniosków o dofinansowanie, opisów metodologii, podsumowań wyników analiz itp.);
 • Przygotowywanie opracowań, raportów i publikacji z badań i analiz przeprowadzanych w Laboratorium;
 • Upowszechnianie wyników badań poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • Współpraca naukowa w zespole badawczym.

Oczekujemy:               

 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów badawczych i ewaluacyjnych;
 • Zdolności do inicjowania i realizacji badań w obszarze będącym przedmiotem zainteresowania naukowego zespołu (sektor nauki i szkolnictwa wyższego, B+R, innowacyjność);
 • Umiejętności tworzenia opracowań, raportów i publikacji z przeprowadzonych badań i analiz;
 • Umiejętności przygotowywania ofert i wniosków o dofinansowanie;
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i pakietu Microsoft Office;
 • Znajomości środowiska naukowego;
 • Doświadczenia w kontaktach z przedstawicielami administracji publicznej;
 • Bardzo dobrej znajomości języków: polskiego i angielskiego; znajomości innych języków będzie dodatkowym atutem.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektach badawczych realizowanych w ramach konkursów instytucji finansujących badania (np. NCN, NCBiR, urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska);
 • Biegłość w statystycznej analizie danych ilościowych;
 • Umiejętność posługiwania się pakietem do analiz statystycznych SPSS i/lub językiem programowania R.

Pożądane cechy:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • Skrupulatność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole badawczym;
 • Entuzjazm i motywacja do pracy.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2021
Data modyfikacji : 09.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry