OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Lider zespołu programistów testów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji poszukujemy osoby na stanowisko:

Lider zespołu programistów testów

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa lub zdalnie 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu, na czas Covid 100% zdalna,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Racławicka),
 • Możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów;
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja pracy zespołu programistów testów,
 • Nadawanie kierunku rozwoju oraz wsparcie techniczne dla tworzonych i utrzymywanych zestawów testów automatycznych,
 • Ścisła współpraca z zespołem programistów i analityków,
 • Analiza i przygotowanie dokumentacji, raportów z wyników testów dla oprogramowania w systemach realizowanych w Laboratorium.

Oczekujemy:

 • Doświadczenie przy automatyzacji testów dla aplikacji webowych w Selenium WebDriver,
 • Praktyczna znajomość języka oprogramowania umożliwiająca tworzenie testów oraz wspieranie zespołu testowego w ramach prac programistycznych przy tworzeniu skryptów automatycznych – preferowana Java,
 • Umiejętność przygotowania i konfiguracji środowiska uruchomieniowego dla testów automatycznych,
 • Dbałość o wysoką jakość tworzonych rozwiązań,
 • Umiejętność stosowania najlepszych praktyk automatyzacji testów (optymalizacja ilości przypadków testowych, dbałość o jakość kodu),
 • Doświadczenie z narzędziami wspomagania testowania: API - Rest Assured, SoupUI, Postman,Swagger oraz wydajnościowych - Gatling, Jmeter, a takze biblioteki Mockito,
 • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Wiedza z zakresu metodologii testowania i podstaw inżynierii oprogramowania,
 • Mile widziane:
 • Znajomość biblioteki Selenide oraz Cucumber BDD,
 • Znajomość składni języka SQL i tematyki bazodanowej (SQL, NoSQL), a także zagadnień z tematów HTML, XML, XPATH,
 • Znajomość narzędzi wspomagających proces wytwórczy oprogramowania: Jira, Confluence, Git, Jenkins.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 18.05.2021
Data modyfikacji : 29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry