OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Doświadczony/starszy analityk/projektant

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Systemów Biznesowych poszukujemy osoby na stanowisko:

Doświadczony/starszy analityk/projektant

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa lub zdalnie

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach;
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach;
 • Miłą atmosferę w pracy;
 • Możliwość całkowitej pracy zdalnej;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking;
 • Możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów;
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert);
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Kontakty z klientami biznesowymi, w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań;
 • Przekładanie wymagań klientów na formalne wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne;
 • Współpraca z programistami i architektami systemów przy szacowaniu pracochłonności projektowanych rozwiązań oraz ich implementowaniu;
 • Współudział w integracji systemów OPI PIB;
 • Współudział w testach wewnętrznych projektowanych rozwiązań.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie modelowania w notacji UML i BPMN;
 • Umiejętność projektowania z wykorzystaniem Enterprise Architect (lub innym, równoważnym, narzędziu CASE);
 • Znajomość działania złożonych aplikacji internetowych (HTML, CSS, AJAX, XML);
 • Umiejętność tworzenia zapytań SQL i/lub PL/SQL;
 • Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych w zakresie tabel, widoków, indeksów itp.

Mile widziane:

 • Podstawy języka JAVA;
 • Znajomość technologii JavaEE/JakartaEE;
 • Znajomość Oracle Business Intelligence;
 • Podstawy dot. baz NoSQL, ze szczególnym uwzględnieniem baz dokumentowych (JSON);
 • Doświadczenie w budowie/projektowaniu hurtowni danych;
 • Znajomość architektury systematów opartych o mikro usługi.

Pożądane cechy:

 • Samodzielność;
 • Kreatywność;
 • Przedsiębiorczość;
 • Umiejętność słuchania i rozmawiania z klientami biznesowymi;
 • Zdolności analityczne i syntetyczne.

CV prosimy przesyłać na adres:kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 25.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry