OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Analityk danych

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z realizowanym projektem R&D w Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji poszukujemy osoby na stanowisko analityka danych, która będzie odpowiedzialna za pracę nad referencyjną bazą danych obrazowych oraz za prace nad rozwojem i testowaniem rozwijanego w laboratorium systemem raportowania strukturalnego eRADS oraz platformy e-learnigowej tworzonej w ramach projektu. Zatrudniona osoba będzie czuwać nad szeroko rozumianym zapewnieniem jakości: danych, algorytmów oraz systemów realizowanych w ramach projektu badawczego.

 

Analityk danych

Miejsce pracy: Warszawa 

Liczba stanowisk: 1

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • Możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z ośrodkiem medycznym nad tworzeniem referencyjnej bazy danych obrazowych badań mpMRI prostaty (pozyskiwanie wiedzy domenowej, określanie wymagań odnośnie jakości i kompletności zbioru danych),
 • Zarządzanie referencyjną bazy danych obrazowych (import danych od ośrodka medycznego, kontrola jakości, konfiguracja projektu XNAT),
 • Przygotowywanie danych dla prac nad algorytmami ML/DL we współpracy z zespołem badawczym (tworzenie podzbiorów o określonych parametrach, dbanie o jakość danych w opracowywanych modelach),
 • Przygotowanie danych do adnotacji (konfiguracja zdalnej platformy, import danych, kontrola jakości adnotacji, zarzadzanie użytkownikami i adnotacjami),
 • Współpraca z ośrodkiem medycznym i specjalistami nad tworzeniem systemu raportowania strukturalnego badań mpMRI prostaty (określanie wymagań funkcjonalnych systemu, określanie wymagań i założeń algorytmów ML/DL wspierających prace lekarzy w systemie, tworzenie scenariuszy testowych  dla systemu i algorytmów, realizacja i utrzymanie testów),
 • Opracowywanie i ewaluacja scenariuszy testowych (na poziomie algorytmów i systemu),
 • Analiza i określanie przyczyna błędów (na poziomie algorytmów i systemu),
 • Wsparcie analityczne podczas testów akceptacyjnych (UAT) oraz utrzymaniu środowiska produkcyjnego,
 • Opracowywanie formularzy w środowisku Orbeon, projektowanie i tworzenie procesów decyzyjnych,
 • Generowanie raportów i zestawień, tworzenie dokumentacji referencyjnej bazy danych obrazowych,
 • Przygotowywanie analiz dotyczących zbiorów danych i wyników algorytmów ML/DL; Analiza statystyczna wyników (testowanie hipotez, analiza ROC).

Wymagania:

 • Stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (preferowana dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja) lub student studiów magisterskich w tym obszarze,
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej,
 • Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu statystyki (analiza statystyczna danych, ocena zgodności wewnętrznej, analiza ROC, testowanie hipotez),
 • Znajomość modelowania UML,
 • Umiejętności analityczne, umiejętność raportowania i wizualizacji wyników analiz oraz testów,
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym, spostrzegawczość i umiejętność raportowania znalezionych błędów,
 • Umiejętności programowania w Python, R, SQL, XML, opcjonalnie Java.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość wybranych środowisk ML/DL (TensorFlow, Keras, PyTorch, Monai) oraz pakietów  Pandas/Numpy/SciPy oraz narzędzi takich jak MS PowerBi, Tableau,
 • Doświadczenie w projektowaniu i testowaniu systemów informatycznych,
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu ewaluacji algorytmów ML/DL,
 • Doświadczenie w pracy w metodologii Scrum, znajomość jira, Condluence,
 • Znajomość zagadnień związanych z informatyką medyczną oraz doświadczenie badawcze w tym obszarze (prowadzenie wcześniejszych prac badawczych, publikacje).

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Metadane

Data publikacji : 25.10.2021
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry