OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Inżynier DevOps

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy do Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych osoby na stanowisko:

Inżynier DevOps

Wymiar etatu: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość częsciowej pracy zdalnej,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Udział w budowaniu i implementacji strategii Continuous Integration, Continuous Delivery oraz Continuous Deployment dla rozwijanych aplikacji,
 • Promowanie kultury i metodyki DevOps w ramach organizacji,
 • Koordynacja pracy pomiędzy zespołami deweloperskimi i administracyjnymi,
 • Udział w projektowaniu, tworzeniu oraz zarządzaniu wysoko dostępnej infrastruktury,
 • Optymalizacja łańcucha CI/CD poprzez tworzenie odpowiednich narzędzi oraz modyfikację istniejących,
 • Automatyzacja działań administracyjnych,
 • Konteneryzacja komponentów aplikacji,
 • Utrzymywanie ciągłości pracy systemów i aplikacji biznesowych,
 • Administracja serwerami Linux (maszyny wirtualne i fizyczne),
 • Zapewnienie wysokiej dostępności (HA) oraz skalowalności wszystkich komponentów aplikacji,
 • Zarządzanie platformą wirtualizacji (VMware vSphere),
 • Administrowanie repozytoriami kodu i narzędziami zarządzania pracą zespołu programistów i projektantów (Git, LDAP, Jenkins, Nexus, Sonar, Jira i inne),
 • Zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa administrowanych systemów,
 • Monitorowanie infrastruktury i usług,
 • Zarządzanie zmianami w środowiskach produkcyjnych, testowych i deweloperskich,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia minimum średniego,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z DevOps lub pokrewnym,
 • Dobrej znajomości narzędzia do wersjonowania kodu GIT,
 • Praktycznej znajomości narzędzi do procesu CI/CD,
 • Dobrej znajomości zagadnień konteneryzacji (Docker) oraz orkiestracji kontenerów (Kubernetes),
 • Znajomości architektury mikroserwisów,
 • Umiejętności projektowania rozwiązań wysoko dostępnych i skalowalnych,
 • Znajomości dobrych praktyk z obszaru DevOps oraz projektowania nowoczesnych aplikacji (12-factor app, stateless app, blue/green deployment, canary release),
 • Dobrej znajomości systemów Linux (głównie dystrybucje Red Hat/CentOS),
 • Podstawowej znajomości zagadnień wirtualizacji systemów (najlepiej VMware vSphere),
 • Umiejętności programowania w językach skryptowych (bash / perl / python),
 • Minimum dobrej znajomości narzędzi do automatyzacji (ansible lub salt stack),
 • Minimum podstawowej znajomości bazy Mongodb (replication, sharding),
 • Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemów i usług,
 • Zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej.

Mile widziane:

 • Znajomość Apache Hadoop,
 • Znajomość narzędzi Kafka lub RabbitMQ,
 • Znajomość PowerShell szczególnie w zakresie zarządzania Vmware (pracujemy tylko na systemach Linux),
 • Znajomość zagadnień związanych z monitoringiem infrastruktury (preferowany Zabbix),
 • Przebyte szkolenia i posiadane certyfikaty z zakresu wymaganych technologii i inne.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 25.11.2021
Data modyfikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry