OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Програміст – молодший спеціаліст | Programista – młodszy specjalista

Центр Обробки Інформації – Державний Науково-Дослідний Інститут (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) – це установа, яка забезпечує швидкий доступ до актуальної та вичерпної інформації про польську науку. Ми створюємо інтелектуальні ІТ-системи з використанням новітніх технологій. Ми запускаємо та впроваджуємо інноваційні дослідницькі та комерційні проекти.

У зв’язку з динамічним розвитком ми шукаємо працівника до Лабораторії прикладного штучного інтелекту на посаду:

Програміст – молодший спеціаліст

Час роботи: повний робочий день

Місце роботи: Варшава

Ми пропонуємо:

 • Цікава та повна викликів робота у закладі, що динамічно розвивається, з престижними проектами,
 • Можливість поглиблювати знання, підвищувати кваліфікацію, брати участь у навчанні,
 • Приємна атмосфера на роботі,
 • Можливість дистанційної роботи,
 • Працевлаштування за трудовим договором,
 • Робота в центрі Варшави (станція метро Pole Mokotowskie), безкоштовна парковка,
 • Часткове фінансування відпустки, карти MultiSport та культурної діяльності (квитки в кіно, театр, на концерт),
 • Можливість придбати приватне медичне страхування та страхування життя з привабливою знижкою.

Обов'язки:

Особа, зайнята на цій посаді, буде відповідати, зокрема, за створення та підтримку форм заявок та інших документів за технологією XForms / Orbeon в рамках сервісу стипендіальних програм для Польського Національного Агентства Академічних Обмінів.

 • Функціональний і технічний аналіз шаблонів, наданих клієнтом,
 • Створення форм за допомогою візуального редактора Orbeon Form Builder,
 • Створення правил перевірки та обчислення для полів форми,
 • Модифікації форм на рівні вихідного коду,
 • Співпраця з командами проектування, розробки та тестування.

Вимоги до кандидата:

 • Вища освіта з ІТ або суміжним профілем (математика, фізика тощо),
 • Базові знання HTML, XML та XPATH,
 • Вміння конструювати просунуті формули в електронній таблиці або практикувати написання коду будь-якою мовою програмування,
 • Навички логічного мислення,
 • Знання англійської на рівні, що дозволяє читати технічну документацію,
 • Мотивація до навчання,
 • Творчій підхід,
 • Скрупульозність і надійність.

Буде перевагою:

 • Добре знання веб-технологій (HTML, CSS),
 • Досвід роботи з Orbeon Forms, XForms, XML, XSLT,
 • Досвід роботи з офіційними документами, зокрема в грантових проектах,
 • Досвід обробки даних.

Будь ласка, надсилайте своє резюме на: kariera@opi.org.pl. У назві електронного листа додайте назву посади. Інформуємо, що ми зв’яжемося лише з обраними кандидатами.

Будь ласка, додайте до свого резюме наступний пункт:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

„Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в заявці на прийом на роботу, Центром Обробки Інформації – Державним Науково-Дослідним Інститутом із зареєстрованим офісом у Варшаві за адресою вул. Niepodległości 188B, для цілей майбутнього працевлаштування”.

 


Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista młodszy specjalista

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość pracy zdalnej,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za budowanie oraz utrzymanie formularzy wniosków i innych dokumentów w technologii XForms/Orbeon w ramach obsługi programów stypendialnych dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 • Analiza funkcjonalna i techniczna wzorów dostarczonych przez klienta,
 • Tworzenie formularzy z wykorzystaniem edytora wizualnego Orbeon Form Builder,
 • Tworzenie reguł walidacyjnych oraz kalkulacji dla pól formularza,
 • Modyfikacje formularzy z poziomu kodu źródłowego,
 • Współpraca z zespołami projektowymi, deweloperskimi i testowymi.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu informatycznym bądź pokrewnym (matematyka, fizyka, etc.),
 • Podstawowej znajomości HTML, XML i XPATH,
 • Biegłości w konstruowaniu zaawansowanych formuł w arkuszu kalkulacyjnym lub praktyka w pisaniu kodu w dowolnym języku programowania,
 • Umiejętności logicznego myślenia,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • Motywacji do nauki,
 • Kreatywności,
 • Skrupulatności i rzetelności.

Mile widziane:

 • Dobra znajomość technologii webowych (HTML, CSS),
 • Doświadczenie w pracy z Orbeon Forms, XForms, XML, XSLT,
 • Doświadczenie w pracy z dokumentami urzędowymi w szczególności z projektów o dotacje,
 • Atutem będzie doświadczenie w przetwarzaniu danych.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  c) po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu. 
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Metadane

Data publikacji : 14.03.2022
Data modyfikacji : 07.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry