OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Programista – PL/SQL w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista – PL/SQL

Liczba stanowisk: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie, implementacja i utrzymanie hurtowni danych,
 • Tworzenie zapytań SQL i pakietów PL/SQL,
 • Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Pracujemy w niewielkich zespołach i kładziemy nacisk zarówno na samodzielność jak i współpracę w zespole, zapewniając wsparcie bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia minimum średniego
 • Minimum dwuletniego doświadczenia w operacyjnej pracy  na podobnym stanowisku,
 • Dobrej znajomości relacyjnych baz danych Oracle:
 • projektowania struktur bazodanowych,
 • biegła znajomość  SQL,
 • biegła znajomość PL/SQL - umiejętność wykorzystywania i tworzenia funkcji, procedur i pakietów,
 • znajomość metod optymalizacji zapytań SQL,
 • doświadczenie w pracy z dokumentami JSON (lub XML) przetwarzanymi w bazie danych
 • Umiejętności pisania wydajnych zapytań w języku SQL
 • Umiejętności optymalizacji złożonych zapytań SQL,
 • Wiedzy z zakresu DWH,
 • Doświadczenia w pracy z narzędziami ETL,
 • Znajomości podstaw administracji serwerem bazodanowym Oracle,
 • Znajomości zagadnień wydajnościowych i zagadnień bezpieczeństwa w warstwie bazodanowej,
 • Zdolności analitycznych oraz umiejętności modelowania danych.

Mile widziane:

 • Znajomość systemu wersjonowania GIT,
 • Znajomość metodologii SCRUM,
 • Znajomość baz danych MySQL, PostgreSQL,
 • Gotowość do samodzielnej i stałej nauki,
 • Odbyte szkolenia i certyfikaty.
 • Doświadczenie w pracy z Oracle Cloud
 • Doświadczenie z narzędziami Oracle np. Oracle Data Integrator, Oracle BI, Oracle GG, WebLogic, APEX

Oferujemy:

Oferujemy: Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach, Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach, Miłą atmosferę w pracy, Możliwość pracy zdalnej, Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking, Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert), Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 4. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 5. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 6. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 9. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informujeo przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 13.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 14. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 04.07.2022
Data modyfikacji : 02.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kozłowska

Opcje strony

do góry