OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Analityk/ Projektant – doświadczony specjalista | Analityczka/ projektantka – doświadczona specjalistka w Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji szukamy wsparcia w zespole analizy biznesowej.

Analityk/ Projektant – doświadczony specjalista

Analityczka/ Projektantka – doświadczona specjalistka

Miejsce pracy: Warszawa/częściowo zdalnie

Liczba stanowisk: 1

Obowiązki:

 • Gromadzenie i zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi,
 • Analiza biznesowa i systemowa produktu,
 • Analiza i projektowanie logiki systemu informatycznego,
 • Współpraca z projektantem UX przy projektowaniu makiety interfejsów użytkownika,
 • Przygotowywanie dokumentacji analitycznej, technicznej oraz projektowej,
 • Nadzór nad implementacją procesów biznesowych,
 • Weryfikacja implementacji wymagań biznesowych,
 • Zarządzanie zmianami i ich wdrażanie w istniejącym oprogramowaniu,
 • Współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • Doświadczenia w tworzeniu analiz biznesowych i systemowych oraz projektowania rozwiązań informatycznych,
 • Znajomości zagadnień architektury systemowej,
 • Znajomość podejścia SCRUM do wytwarzania oprogramowania,
 • Znajomości UML i narzędzi CASE (np. Enterprise Architect),
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • Wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego(lub studenci ostatniego roku studiów).

Mile widziane:

 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL,
 • Znajomość narzędzi do makietowania interfejsów,
 • Doświadczenie ze silnikami procesów biznesowych (BPMN - Camunda).

Oferujemy:

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informujeo przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Metadane

Data publikacji : 19.09.2022
Data modyfikacji : 02.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry