OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Programista / Programistka (projekt badawczy)

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista / Programistka

Praca w projekcie R&D, dotyczącego problematyki wykrywania raka prostaty w oparciu o analizę i raportowania strukturalne obrazów multiparametrycznego rezonansu magnetycznego prostaty.  Osoba dołączy do interdyscyplinarnego zespołu projektowego i będzie odpowiedzialna za rozwój systemu raportowania strukturalnego eRADS oraz platformy e-learningowej tworzonej w ramach projektu. Dodatkowym atutem będzie umiejętność integracji rozwiązań z obszaru AI/ML w rozwiązaniach produkcyjnych oraz umiejętność konfiguracji usług chmurowych w GCP.

Miejsce wykonywania pracy : Warszawa/ hybrydowo

Zadania:

 • rozwój autorskiej platformy raportowania strukturalnego eRADS i systemu e-lerningowego – aplikacje webowe (rozwój back-endu i front-endu platform);
 • rozwój zintegrowanej z platformą eRADS przeglądarki brązów DICOM (w oparciu o OHIF Medical Imaging Viewer);
 • wdrażanie zoptymalizowanych modeli ML/DL, integracja rozwiązań ML/DL z rozwijanym w projekcie systemem raportowania strukturalnego eRADS;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej opracowanych rozwiązań.

Wymagania:

 • stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (preferowana dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja) m.in. 2-letnie doświadczenie jako programista full-stack lub inżynier m.in. 3-letnie doświadczenie jako programista full-stack;
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury fachowej;
 • Java, JavaScript, TypeScript, React, Angular, Technologie Webowe (HTML, CSS, Spring Framework, Cornerstone.js, DICOMWeb, Tailwind CSS), dodatkowym atutem będzie Python;
 • dobra znajomość Git/GitHub;
 • doświadczenie z konteneryzacją i orchiestracją (Docker/Kubernetes);
 • znajomość narzędzi oraz konceptu CI/CD (QuickBuild, Jenkins, GitLab CI/CD);
 • doświadczenie w integracji i wdrażaniu rozwiązań ML/DL będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

CV prosimy przesłać poprzez system eRecruiter.

 

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 23.03.2023
Data modyfikacji : 06.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry