OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Programista/Programistka (Java BackEnd Developer)

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne. Jednym z ważniejszych zadań powierzonych ostatnio OPI PIB przez MNiSW jest zbudowanie kompleksowego systemu informatycznego na potrzeby Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którą Minister Nauki powołał w zeszłym roku.

Programista/Programistka (Java BackEnd Developer)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowanie oraz utrzymanie systemu informatycznego do obsługi programów stypendialnych dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA ma ściągnąć do Polski najlepszych naukowców, popularyzować polską naukę za granicą i zachęcać najlepszych obcokrajowców do studiowania i pracy na polskich uczelniach. Zbudowanie systemu dla NAWY i administrowanie nim to bardzo trudne i wielowątkowe wyzwanie, które są w stanie podjąć jedynie najlepsi fachowcy. Jeśli chcesz być częścią tego prestiżowego przedsięwzięcia i tworzyć wraz z nami ekosystem NAWA, zapraszamy do naszego zespołu.

Miejsce pracy: Warszawa/ hybrydowo

Zadania:

 • Tworzenie, utrzymanie i rozwój aplikacji internetowych
 • Tworzenie backendu systemów informatycznych na podstawie wymagań analitycznych
 • Tworzenie oprogramowania na podstawie wymagań analitycznych i prototypów funkcjonalnych
 • Współpraca z zespołami projektowymi i deweloperskimi

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka Java
 • Znajomość funkcjonowania aplikacji webowych wliczając aspekty bezpieczeństwa, wydajności i jakości
 • Znajomość wzorców projektowych i architektonicznych
 • Dbałość o zapewnienie dobrych praktyk w programowaniu
 • Współpraca przy doskonaleniu procesu wytwórczego oprogramowania
 • Doświadczenie w pracy z CI/CD
 • Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, bądź pokrewnym
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL oraz Hibernate
 • Znajomość kontenerów aplikacji webowych: Tomcat
 • Doświadczenie w pracy z REST, SOAP
 • Doświadczenie w pracy z Maven, Git
 • Znajomość Spring MVC, JSP, JSF (Primefaces)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym
 • Umiejętność pracy w zespole

Mile widziana znajomość:

 • Znajomość technologii webowych (HTML, CSS, AJAX)
 • Podstawowa znajomość technologii Front-endowych: JavaScript, JQuery

Uprzejmie prosimy o aplikowanie przez system E-recruiter

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 09.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry