OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Стажист - Тестувальник / Стажистка – Тестувальник | Stażysta – Tester / Stażystka - Testerka

Центр Обробки Інформації – Державний Науково-Дослідний Інститут (ЦОІ ДНДІ) – це установа, яка забезпечує швидкий доступ до актуальної та вичерпної інформації про польську науку. Ми створюємо інтелектуальні ІТ-системи з використанням новітніх технологій. Провадимо та здійснюємо інноваційні дослідницькі і комерційні проекти.

Шукаємо осіб до Лабораторії Інтелектуальних Інформаційних Систем на посаду:

Стажист – Тестувальник

Місце виконання праці: Варшава

Пропонуємо:

 • Оплачуване 3 місячне стажування за договором доручення (umowa zlecenie),
 • Досконале розташування в центрі Варшави поблизу станції Метро Поле Мокотовське (Pole Mokotowskie) / або Метро Рацлавіцька (Racławicka),
 • Гнучкий графік роботи з урахуванням можливостей кандидата,
 • Можлівсть пізнання різних систем і технологій,
 • Робота в компанії з розгалуженою ІТ-структурою, що працює в багатьох технологіях,
 • Згуртовані команди, налаштовані на взаємний обмін знаннями та їх постійне розширення,
 • Протягом періоду впровадження ми надаємо опікуна з багатим досвідом, який допоможе Вам освоїтись та пізнати системи.

Виклики та завдання:

 • Ви займетесь проведенням ручних тестів у гнучкому процесі розробки програмного забезпечення, відповідно до чинної стратегії контролю якості,
 • Ви будете працювати з командою розробників, тобто аналітиками, дизайнерами, розробниками, тестувальниками та адміністраторами.

Чекаємо осіб, які:

 • думають про кар’єру тестувальника застосунків,
 • мають творчий підхід до тестування застосунків та аналізу тестових випадків,
 • комунікабельні та вміють працювати в команді,
 • мають сертифікат ISTQB, хоча це не обов’язкова вимога.

Просимо надсилати CV за адресою: kariera@opi.org.pl. У заголовку листа просимо додати назву посади. Інформуємо, що ми зв’яжемося лише з обраними кандидатами.

Просимо додати до свого резюме наступний пункт:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

„Даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в заявці на прийом на роботу, Центром Обробки Інформації – Державним Науково-Дослідним Інститутом із зареєстрованим офісом у Варшаві за адресою просп. Незалежності 188Б (al. Niepodległości 188B), для цілей майбутнього працевлаштування.“

Інформаційне положення щодо персональних даних:

 1. Адміністратором персональних даних, що містяться в заяві на прийом на роботу, є Центр Обробки Інформації – Державний Науково-Дослідний Інститут (Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) зареєстрований у Варшаві за адресою просп. Незалежності 188Б (al. Niepodległości 188B) внесений до реєстру підприємців, що ведеться Окружним Судом столичного міста Варшави Господарський Суд XVI Господарський Відділ Національного Судового Реєстру (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) за н.: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Адміністратор даних призначив Уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися у справах, що стосуються персональних даних, за допомогою електронної адреси: iod@opi.org.pl.
 3. Метою обробки даних є здійснення процесу набору на посаду, на яку претендує кандидат. Дані обробляються на підставі Трудового кодексу (відповідно до GDPR - ст. 6 п. 1 літ. c), а в решті обсягу на підставі згоди кандидата, вираженої чіткою підтверджувальною дією, яка полягає у включенні даних у заявку та їх надсиланні (ст. 6 п. 1 літ. a) GDPR). Якщо кандидат надасть окрему добровільну згоду, дані будуть оброблені з метою майбутнього найму (ст. 6 п. 1 літ. a) GDPR).
 4. Персональні дані кандидатів не будуть передані жодним одержувачам даних.
 5. Персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для проведення процесу набору та відбору кандидата, а для майбутніх наймів – до 6 місяців з моменту їх отримання. Зазначений період обробки може бути скорочений, відповідно до моменту висунення заперечення, відкликання згоди або припинення існування мети обробки.
 6. Кандидати мають право вимагати від Адміністратора; доступ до вмісту своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки або право на заперечення обробки та право відкликати згоду.
 7. Відкликання згоди може відбутися в будь-який час без пояснення причин і без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
 8. Також адміністратор інформує про право подати скаргу до контролюючого органу (Президента Управління Захисту Персональних Даних).
 9. Надання даних є добровільним, але необхідним для участі кандидата в процесі набору.
 10. Висловлена ​​згода кандидатів може бути відкликана шляхом звернення до Адміністратора за адресою електронної пошти: kariera@opi.org.pl, по телефону за номером 22 570 14 00 або надіславши запит на адресу зареєстрованого офісу.

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

Do Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych poszukujemy osób na stanowisko:

Stażysta – Tester

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • płatny 3-miesięczny staż w ramach umowy zlecenie,
 • doskonałą lokalizację w centrum Warszawy blisko stacji Metro Pole Mokotowskie/ bądź Metro Racławicka,
 • elastyczny czas pracy dostosowany do możliwości kandydata,
 • możliwość poznania różnych systemów i technologii,
 • pracę w firmie z rozbudowaną strukturą IT, poruszającą się w wielu technologiach,
 • zgrane zespoły nastawione na wzajemną wymianę wiedzy i ciągłe jej poszerzanie,
 • przez okres wdrażania zapewniamy opiekuna z bogatym doświadczeniem, który ułatwi ci adaptację i poznanie systemów.

Wyzwania i zadania:

 • zajmiesz się przeprowadzaniem testów manualnych w zwinnym procesie wytwarzania oprogramowania, zgodnych z obowiązującą strategią kontroli jakości,
 • będziesz współpracować z zespołem wytwórczym, czyli analitykami, projektantami developerami, testerami i administratorami.

Czekamy na osoby, które:

 • myślą o karierze testera aplikacji,
 • mają kreatywne podejście do testowania aplikacji i analizy przypadków testowych,
 • są komunikatywne i potrafią pracować w zespole,
 • mają certyfikat ISTQB, choć nie jest wymaganie konieczne.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 07.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry