OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/programy-i-projekty/-kpo/17370,Krajowy-Plan-Odbudowy.html
25.05.2024, 13:18

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie COVID-19, a także reformy i inwestycje służące realizacji tych celów.
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy organizuje nabory przedsięwzięć w ramach A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego, pełniąc rolę Jednostki Wspierającej; Ministerstwo Edukacji i Nauki to instytucja odpowiedzialna za inwestycję.
Więcej informacji, w tym dokumenty dotyczące konkursów, dostępne są na stronie opi.org.pl/kpo.

 

Metadane

Data publikacji : 24.07.2023
Data modyfikacji : 28.07.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kozłowska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kozłowska

Opcje strony