Programy i projekty

Data publikacji 21.09.2012

Programy i projekty

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Prowdzimy również badania naukowe w ramach:

 

Projektujemy nowe sposoby współdziałania człowieka z komputerem. Interesuje nas także społeczny aspekt funkcjonowania nowych mediów.

Nasze działania opierają się na łączeniu różnych dziedzin: informatyki, socjologii, psychologii, neuronauk, statystyki, projektowania zorientowanego na użytkownika. Badamy zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z komputerem, a także społeczny kontekst tej interakcji. Uwzględniamy wpływ psychologii poznawczej i czynników emocjonalnych na skuteczne użytkowanie technologii. Chcemy ukazywać wpływ technologii komunikacyjnych na procesy zaangażowania społecznego, zmian w relacjach międzygrupowych etc.

Wykorzystywanie najnowszych metod z dziedziny HCI (human-computer interaction) jest możliwe dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jednocześnie wyniki naszych badań znajdują uznanie i zastosowanie w kręgach biznesowych.

Opracowujemy proste w użyciu systemy informatyczne, które zwiększają konkurencyjność oraz funkcjonalność instytucji i przedsiębiorstw.

Nasz zespół projektuje i wdraża oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne. Tworzymy „inteligentne algorytmy”, narzędzia pozwalające w zautomatyzowany sposób odnajdywać w internecie interesujące użytkownika informacje oraz takie, które gromadzą i systematyzują duże zbiory danych. Na bieżąco śledzimy i reinterpretujemy dokonania w dziedzinie bioinformatyki i badań sieci społecznościowych.

Obecnie pracujemy nad stworzeniem uniwersalnego narzędzia przeszukującego sieć w celu śledzenia informacji o konkretnych wydarzeniach oraz ich wielowymiarowej analizy.

Ułatwiamy składanie wniosków o granty. Dzięki stworzonemu przez nas systemowi proces uzyskiwania środków na B+R jest bardziej racjonalny.

Unikatowy system obsługi strumieni finansowania (OSF) to system typu work flow (przepływu pracy), który jednocześnie pełni funkcję generatora wniosków. OSF rejestruje i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Nasz system pozwala na na składanie wniosków drogą internetową. Ministerstwo, NCN oraz NCBR mogą oceniać aplikacje oraz komunikować się z recenzentami. Docelowo OSF obsłuży cały proces, w tym także rozliczenie wniosku i jego końcową ocenę. Prace nad systemem prowadzimy w trybie ciągłym, również ze względu na dostosowywanie aplikacji do zmieniającego się stanu prawnego.

Za pomocą fachowych analiz i interdyscyplinarnych badań jakościowych chcemy wywierać wpływ na kształt polskiej polityki naukowej.

Na bieżąco monitorujemy zmiany polityki innowacyjnej w kraju i na świecie. Prowadzimy porównania statystyczne oraz ewaluację projektów i programów badawczych. Kompleksowo badamy obszar zarządzania pracami B+R. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie oceniać propozycje reform, a także tworzyć rekomendacje zmian korzystnych dla nauki i gospodarki.

Nasz zespół tworzą eksperci z wielu dziedzin: ewaluacji, statystyki, stosunków i prawa międzynarodowego, socjologii, zarządzania, polityki naukowej, zarządzania informacją.

Budujemy narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych. Gromadzimy, przetwarzamy i wyszukujemy informacje zapisane w postaci tekstów w języku naturalnym.

Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej wypełnia zadania związane z przetwarzaniem języka naturalnego w kontekście odkrywania wiedzy z danych tekstowych i internetowych. Szczególny nacisk kładziemy na badania semantycznej analizy tekstów, wyszukiwanie informacji w dużych zbiorach danych tekstowych, silniki rekomendacji. Część prowadzonych przez nas prac dotyka także kwestii optymalizacji wielokryterialnych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Skutkiem wszystkich naszych badań są prototypy narzędzi.

Większość zbudowanych przez nas prototypów jest wdrażana w przemyśle w postaci modułów lub całych systemów. Wykonujemy dedykowane narzędzia dla agencji rządowych (np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz klientów komercyjnych (np. Millward Brown).

 

 

 

Tworzymy inteligentne systemy ekspertowe poprzez modelowanie procesu wnioskowania ekspertów.

Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji stanowi zespół zajmujący się tworzeniem systemów dostarczających informacji podczas podejmowania decyzji przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

Tworzymy inteligentne systemy ekspertowe poprzez modelowanie procesu wnioskowania specjalistów (ekspertów). Naszym celem jest dostarczenie wysokiej jakości danych do badań naukowych oraz prac nad stosowaniem wspomagania opartego na narzędziach sztucznej inteligencji. Wdrażamy także rozwiązania oparte na systemach przepływu informacji. 

Data publikacji 21.09.2012
Data modyfikacji 05.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI