OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Nasze laboratoria

 
Przesuwamy granice sztucznej inteligencji w obszarze przetwarzania języka naturalnego i widzenia komputerowego

Rozwijamy modele sztucznej inteligencji w obszarze przetwarzania języka naturalnego i widzenia komputerowego. Współpracujemy z firmami i agencjami, do których kierujemy swoją ofertę na polskim rynku. Badamy też nowe, specjalistyczne rozwiązania, które możemy dostosowywać do konkretnych dziedzin przemysłowych lub rozwijać je dla języka polskiego.

 

 
Wspieramy przyszłość opieki zdrowotnej. Rozwijamy innowacyjne technologie dla medycyny cyfrowej w Polsce. Dołącz do naszej sieci zespołów badawczych!

W Centrum koordynujemy rozwój inicjatyw opartych na sztucznej inteligencji. Promujemy rozwiązania, które możemy zastosować w opiece zdrowotnej.Łączymy zespoły badawcze ze świata nauki i medycyny. Tworzymy przyjazną przestrzeń do współpracy, by wspierać transformację cyfrową w sektorze medycznym. 

 

W Laboratorium Stosowanej Sztucznej Inteligencji prowadzimy projekty na styku nowych technologii i medycyny. Rozwijamy system eRADS wspierający lekarzy podczas diagnozy pacjentów chorych na raka. 

Tworzymy e-usługi cyfrowe dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Tworzymy e-usługi cyfrowe dla Agencji Badań Medycznych

 

Dział Rozwoju Oprogramowania

Opracowujemy proste w użyciu systemy informatyczne, które zwiększają konkurencyjność oraz funkcjonalność instytucji i przedsiębiorstw.

Nasz zespół projektuje i wdraża oprogramowanie, które może być wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne. Tworzymy „inteligentne algorytmy”, narzędzia pozwalające w zautomatyzowany sposób odnajdywać w internecie interesujące użytkownika informacje oraz takie, które gromadzą i systematyzują duże zbiory danych. Na bieżąco śledzimy i reinterpretujemy dokonania w dziedzinie bioinformatyki i badań sieci społecznościowych. Obecnie pracujemy nad stworzeniem uniwersalnego narzędzia przeszukującego sieć w celu śledzenia informacji o konkretnych wydarzeniach oraz ich wielowymiarowej analizy.

Laboratorium Interaktywnych Technologii

Projektujemy nowe sposoby współdziałania człowieka z komputerem. Interesuje nas także społeczny aspekt funkcjonowania nowych mediów.

Nasze działania opierają się na łączeniu różnych dziedzin: informatyki, socjologii, psychologii, neuronauk, statystyki, projektowania zorientowanego na użytkownika. Badamy zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z komputerem, a także społeczny kontekst tej interakcji. Uwzględniamy wpływ psychologii poznawczej i czynników emocjonalnych na skuteczne użytkowanie technologii. Chcemy ukazywać wpływ technologii komunikacyjnych na procesy zaangażowania społecznego, zmian w relacjach międzygrupowych etc.

Wykorzystywanie najnowszych metod z dziedziny HCI (human-computer interaction) jest możliwe dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Jednocześnie wyniki naszych badań znajdują uznanie i zastosowanie w kręgach biznesowych.

Laboratorium Systemów Biznesowych

Ułatwiamy składanie wniosków o granty. Dzięki stworzonemu przez nas systemowi proces uzyskiwania środków na B+R jest bardziej racjonalny.

Unikatowy system obsługi strumieni finansowania (OSF) to system typu work flow (przepływu pracy), który jednocześnie pełni funkcję generatora wniosków. OSF rejestruje i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Nasz system pozwala na na składanie wniosków drogą internetową. Ministerstwo, NCN oraz NCBR mogą oceniać aplikacje oraz komunikować się z recenzentami. Docelowo OSF obsłuży cały proces, w tym także rozliczenie wniosku i jego końcową ocenę. Prace nad systemem prowadzimy w trybie ciągłym, również ze względu na dostosowywanie aplikacji do zmieniającego się stanu prawnego.

Laboratorium Analiz Statystycznych

Za pomocą fachowych analiz i interdyscyplinarnych badań jakościowych chcemy wywierać wpływ na kształt polskiej polityki naukowej.

Na bieżąco monitorujemy zmiany polityki innowacyjnej w kraju i na świecie. Prowadzimy porównania statystyczne oraz ewaluację projektów i programów badawczych. Kompleksowo badamy obszar zarządzania pracami B+R. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie oceniać propozycje reform, a także tworzyć rekomendacje zmian korzystnych dla nauki i gospodarki.

Nasz zespół tworzą eksperci z wielu dziedzin: ewaluacji, statystyki, stosunków i prawa międzynarodowego, socjologii, zarządzania, polityki naukowej, zarządzania informacją.

Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej

Budujemy narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych. Gromadzimy, przetwarzamy i wyszukujemy informacje zapisane w postaci tekstów w języku naturalnym.

Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej wypełnia zadania związane z przetwarzaniem języka naturalnego w kontekście odkrywania wiedzy z danych tekstowych i internetowych. Szczególny nacisk kładziemy na badania semantycznej analizy tekstów, wyszukiwanie informacji w dużych zbiorach danych tekstowych, silniki rekomendacji. Część prowadzonych przez nas prac dotyka także kwestii optymalizacji wielokryterialnych za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Skutkiem wszystkich naszych badań są prototypy narzędzi.

Większość zbudowanych przez nas prototypów jest wdrażana w przemyśle w postaci modułów lub całych systemów. Wykonujemy dedykowane narzędzia dla agencji rządowych (np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz klientów komercyjnych np. Millward Brown).

Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej

W Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej:

Projektujemy, implementujemy i wdrażamy zaawansowane systemy przetwarzania i wizualizacji danych dla sektora publicznego i prywatnego.

Analizujemy dane z użyciem nowoczesnych metod i narzędzi. Prowadzimy projekty biznesowe i badawcze na styku informatyki i nauk społecznych, w tym ekonomii politycznej.

Opracowujemy raporty dla instytucji zajmujących się kształtowaniem polityki badań i rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej. Tworzymy rekomendacje zmian w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2012
Data modyfikacji : 02.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
OPI
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry