Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Data publikacji 29.07.2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych, finansowanych ze środków unijnych. Skierowany jest do podmiotów zamierzających realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Łączna wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych na lata 2007–2013 przekroczyła 9 711 629 742 euro.

  OPI pomaga w alokacji funduszy na:

  • PROJEKTY BADAWCZE z wykorzystaniem METODY FORESIGHT (poddziałanie 1.1.1), czyli prognozowanie kierunków badań, które mogą skutecznie wpłynąć na dynamikę rozwoju gospodarczego kraju.

  • PROJEKTY ROZWOJOWE (poddziałanie 1.3.1), czyli przedsięwzięcia o szczególnym wymiarze gospodarczym lub społecznym, pozwalające na bezpośrednie zastosowanie ich wyników w praktyce.
  • WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R (poddziałanie 1.3.2), czyli koszty uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych. Dofinansowanie służy pobudzeniu transferu technologii.

Data publikacji 29.07.2013

Data modyfikacji 30.07.2013
Rejestr zmian
Autor : Grzegorz Wierzbicki


Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 2450 wizyt