OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój to program operacyjny, którego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki za sprawą badań naukowych przy udziale przedsiębiorstw. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową pn. "Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego" w ramach działania 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki". 

O dofinansowanie w ramach Działania 4.2 będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia jednostek badawczych, które znajdują się w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR będą: przedsiębiorstwa (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe, podmioty zrzeszające odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Metadane

Data publikacji : 23.02.2016
Data modyfikacji : 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry