Rejestr zbiorów danych osobowych

Data publikacji 27.10.2015

Wykaz zbiorów danych

Nr zbioru

Nazwa zbioru
danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

Informacje dotyczące zbioru

1

Zintegrowana baza danych „Nauka Polska”

Tworzenie bazy Nauka Polska, upowszechnianie i promocja nauki polskiej

26.10.2015

 

Więcej

2

Ewidencja dokumentów Przychodzących i wychodzących

Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz cele dowodowe

26.10.2015

 

Więcej

3

Baza użytkowników Kreobox – wirtualny kreator przedsiębiorczości

Pozyskiwanie informacji dotyczących innowacyjnych narzędzi i technologii, integracja środowiska naukowo-akademickiego ze środowiskiem przedsiębiorców zainteresowanych zastosowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii w Polsce oraz intensyfikacji procesów transferu wiedzy technologicznej i naukowo-badawczej pomiędzy środowiskami naukowymi i biznesowymi

26.10.2015

 

Więcej

4

Baza Polskie technologie

Działalność w zakresie informacji naukowej i technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

26.10.2015

 

Więcej

5

Inventorum

Integracja środowiska naukowo-akademickiego ze środowiskiem przedsiębiorców, zainteresowanym zastosowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii w Polsce oraz intensyfikacja procesów transferu wiedzy technologicznej i naukowo-badawczej pomiędzy środowiskami naukowymi i biznesowymi

26.10.2015

 

Więcej

Data publikacji 27.10.2015

Data modyfikacji 04.11.2015
Rejestr zmian
Autor : Grzegorz Wierzbicki


Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Komunikacji Społecznej

Statystyka strony: 6236 wizyt