OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/rejestr-zbiorow-danych/7610,Wykaz-zbiorow-danych.html
2021-12-08, 05:01

Wykaz zbiorów danych

Nr zbioru

Nazwa zbioru
danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

Informacje dotyczące zbioru

1

Zintegrowana baza danych „Nauka Polska”

Tworzenie bazy Nauka Polska, upowszechnianie i promocja nauki polskiej

26.10.2015

 

Więcej

2

Ewidencja dokumentów Przychodzących i wychodzących

Rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz cele dowodowe

26.10.2015

 

Więcej

3

Baza użytkowników Kreobox – wirtualny kreator przedsiębiorczości

Pozyskiwanie informacji dotyczących innowacyjnych narzędzi i technologii, integracja środowiska naukowo-akademickiego ze środowiskiem przedsiębiorców zainteresowanych zastosowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii w Polsce oraz intensyfikacji procesów transferu wiedzy technologicznej i naukowo-badawczej pomiędzy środowiskami naukowymi i biznesowymi

26.10.2015

 

Więcej

4

Baza Polskie technologie

Działalność w zakresie informacji naukowej i technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

26.10.2015

 

Więcej

5

Inventorum

Integracja środowiska naukowo-akademickiego ze środowiskiem przedsiębiorców, zainteresowanym zastosowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii w Polsce oraz intensyfikacja procesów transferu wiedzy technologicznej i naukowo-badawczej pomiędzy środowiskami naukowymi i biznesowymi

26.10.2015

 

Więcej

Metadane

Data publikacji : 27.10.2015
Data modyfikacji : 04.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Wierzbicki
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony