Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Data publikacji 16.05.2011

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytutem Badawczym w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 815 do 1615.

We wszystkich sprawach mogą się Państwo skontaktować z Kancelarią OPI PIB pod numerem telefonu tel.: +48 22 570 14 00 oraz pod adresem opi@opi.org.pl.

Załączniki

Data publikacji 16.05.2011
Data modyfikacji 25.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI