Zamówienia do 30 000 euro

Termin składania ofert : do 19 listopada 2020 r.
Data publikacji 16.11.2020

Publikacja trzech artykułów sponsorowanych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w dwóch tygodnikach społeczno-politycznych o zasięgu ogólnopolskim

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Załączniki

Data publikacji 16.11.2020
Data modyfikacji 16.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska