Zamówienia do 30 000 euro

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Świadczenie przez Wykonawcę usługi dostępu on-line do bazy orzecznictwa / zbioru danych z zakresu zamówień publicznych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu
Publikacja trzech artykułów sponsorowanych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 13 listopada 2019 r.
Publikacja trzech artykułów sponsorowanych w dwóch różnych wysokonakładowych tygodnikach społeczno-politycznych Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 5 listopada 2019 r. r. do godz. 12:00
Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach i pomieszczeniach biurowych w budynkach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 08.11.2019 r. godz. 12:00
Wykonanie usługi audytu bezpieczeństwa w ramach projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II) Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 12 listopada 2019 r.
Dostawa prasy elektronicznej i drukowanej w roku 2020 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 23 października 2019 r.
Okablowanie strukturalne polegające na połączeniu trzech serwerowni dwoma kablami światłowodowym wraz z montażem kamer w serwerowniach Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 22 października 2019 r. do godz. 12:00
Wykonanie usługi audytu bezpieczeństwa w ramach projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II) ogłoszenie o planowanym zamówieniu 21 października 2019 r.
Świadczenie usługi dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 17 października 2019 r.
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz 2020 OPI PIB Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Do 17 października 2019 r.

Wybierz Strony