OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Uwaga! Wpisz w cudzysłów, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np. "342/2010"

Wyszukiwarka
Przedmiot Rodzaj Termin składania ofert/wniosków
Nabór respondentów (fieldwork service) do jakościowych badań użyteczności serwisu internetowego Ogłoszenie o zamówieniu 6 czerwiec 2024 r.
Produkcja i emisja spotu radiowego dotyczącego naborów wniosków w konkursach w ramach działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o nazwie Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki. Ogłoszenie o zamówieniu 5 czerwca 2024 r.
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ilościowych w ramach projektu ”Mobilność akademicka a kariery naukowców” Ogłoszenie o zamówieniu 10 czerwca 2024 r. do godz.: 10:00
Realizacja usługi polegającej na rekrutacji ekspertek/-ów i realizacji badań dotyczących dokumentu Polityka Naukowa Państwa Ogłoszenie o zamówieniu 20 maja 2024 do godz.: 9:00
Produkcja i emisja spotu radiowego dotyczącego naborów wniosków w konkursach w ramach działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o nazwie Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki. Ogłoszenie o zamówieniu 17 maja 2024
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i czynności konserwacyjnych infrastruktury serwerowej. Ogłoszenie o zamówieniu 6 maja 2024 r.
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu badań jakościowych pn. Na styku nauki i biznesu - badanie programu "Doktorat wdrożeniowy". Ogłoszenie o zamówieniu 4 kwietnia 2024 r. do godz. 9:00
Realizacja odsłonowej kampanii reklamowej w serwisach Facebook, Google, X i LinkedIn naboru wniosków do konkursów w ramach działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Ogłoszenie o zamówieniu 11 marca 2024 r.
Publikacja 3 ogłoszeń prasowych dotyczących naborów wniosków w konkursach w ramach działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) o nazwie Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki. Ogłoszenie o zamówieniu do 20 lutego 2024 r.
Usługa sporządzenia niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydania świadectwa kontroli sprawozdań finansowych (CFS) w związku z realizacją projektu pod tytułem: „Energy balancing and resilience solutions to unlock the flexibility and increase market options for distribution grid” o akronimie ebalance-plus, Umowa nr 864283 w ramach programu ramowego “Horyzont 2020”. Ogłoszenie o zamówieniu 16 stycznia 2024 r. go godz. 16:00
do góry