OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10079,Zakup-lampek-ociekaczy-i-koszy.html
25.05.2024, 12:50

Zakup lampek, ociekaczy i koszy

Ogłoszenie o planowanym zamowieniu

Termin składania ofert : 11 grudnia 2017 r. do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 05.12.2017
Data modyfikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Więcek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony