OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10092,Urzadzenia-pomiarowe.html
25.05.2024, 12:32

Urządzenia pomiarowe

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 14 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 08.12.2017
Data modyfikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Więcek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony