OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10116,Wykonanie-uslug-w-zakresie-przeprowadzek.html
23.05.2024, 05:23

Wykonanie usług w zakresie przeprowadzek

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : do 29 grudnia 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2017
Data modyfikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Więcek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony