OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10139,Usluga-organizacji-i-przeprowadzenia-szkolenia-Automatyzacja-testow-aplikacji-we.html
23.05.2024, 04:55

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Automatyzacja testów aplikacji webowych przy użyciu Selenium WebDriver”

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 10 stycznia 2018 r. do godz. 13:00

Metadane

Data publikacji : 22.12.2017
Data modyfikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Więcek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony