OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10172,Wykonanie-uslug-w-zakresie-przeprowadzek.html
16.06.2024, 10:24

Wykonanie usług w zakresie przeprowadzek

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 12 stycznia 2018 r. do godz. 12.00

Metadane

Data publikacji : 05.01.2018
Data modyfikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony