OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10217,Swiadczenie-uslugi-cateringowej.html
13.07.2024, 18:58

Świadczenie usługi cateringowej

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 22 stycznia 2018 r. do godz.: 12.00

Metadane

Data publikacji : 16.01.2018
Data modyfikacji : 31.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Prochowicz Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony