OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/10856,Nabor-respondentow-do-jakosciowych-badan-serwisu-internetowego.html
16.06.2024, 09:59

Nabór respondentów do jakościowych badań serwisu internetowego

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 18 lipca 2018, do godz. 15:00

Metadane

Data publikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej

Opcje strony