OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Zweryfikowanie poprawności wyceny wartości niepieniężnego wkładu własnego przeprowadzonej przez potencjalnych beneficjentów i w jej wyniku sporządzenie opinii w 3 projektach na podstawie dokumentów przedstawionych przez potencjalnych beneficjentów.

ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 6 sierpnia 2018 r., do godz. 11:00

Metadane

Data publikacji : 13.07.2018
Data modyfikacji : 17.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Więcek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Prochowicz

Opcje strony

do góry